ALLES OP EEN RIJ

Wat praktische dingen op een rij.

 • Hygiëne en ethiek staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Gelieve bij elke behandeling 3 grote badlakens mee te nemen.
 • Zonder uw schriftelijke toestemming worden uw persoonlijke gegevens nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een anamnese afgenomen.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Praktijk Lidy Roost is niet verantwoordelijk voor beschadiging verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Praktijk Lidy Roost is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Praktijk Lidy Roost behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of agressief, seksueel, intimiderend gedrag vertonen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 • Roken in de behandelruimte is niet toegestaan
 • Afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Cadeaubonnen, vrijkaarten en kortingskaarten kunnen niet worden omgeruild tegen contante waarde. Kaarten waarvan de geldigheidsdatum is verstreken worden niet meer geaccepteerd
Scroll naar boven